nlfr

Het zorgtraject voor geïnterneerden

Binnen het bestaande behandelaanbod zijn er 5 plaatsen voor personen met het statuut van geïnterneerde, die in hun hersteltraject beroep willen doen op reguliere GGZ. Naast een loutere invrijheidstelling op proef willen we met dit aanbod specifieke zorg voorstellen aan geïnterneerde cliënten voor wie de psychosociale (re-)integratie bemoeilijkt wordt door diverse bestaande problematieken.

Voor meer informatie : https://www.internement.be/clinique-sans-souci/