nlfr

De Kliniek

At the heart of this process lie the interactions between people. – Geoff SHEPHERD

De kliniek SANS SOUCI is een open psychiatrisch ziekenhuis waar 145 volwassenen terecht kunnen voor zorg en behandeling. De 6 afdelingen liggen verspreid over een rustig, groen park in Jette (Brussel).

Er werken 130 personeelsleden, onder wie 8 artsen, 85 verpleegkundigen en paramedici, en sinds kort ook enkele ervaringsdeskundigen.

Haar geschiedenis hangt nauw samen met die van een geslacht van psychiaters die de kliniek bestuurden sinds haar oprichting, ruim een eeuw geleden (1909).

Naast haar traditionele activiteit van psychiatrische behandeling heeft de Kliniek Sans Souci in de jaren 1970-1980 binnen de wereldwijde context van deïnstitutionalisering (Italië, Engeland, Verenigde Staten…), haar beleid herzien ten aanzien van die patiënten die bij gebrek aan adequate zorg of alternatieven buiten het ziekenhuis (te) veel en/of (te) lang in het ziekenhuis verbleven.

Hoe hen terug op weg helpen naar een leven in de maatschappij?

Was de psychosociale rehabilitatie, een discipline die toen nog in de kinderschoenen stond en die dit net als doelstelling had, het voorrecht van de ambulante sector?

Was daar voor het ziekenhuis ook niet een opdracht weggelegd?

Binnen dit ideologisch debat, dat eigenlijk nog steeds aan de gang is, ontsproten diverse initiatieven van Kliniek Sans Souci en haar zorgverleners (opening van een restaurant buiten de zorgeenheden, verhuizing van het activiteitencentrum en het dagziekenhuis buiten de campus, oprichting van beschut wonen en een dienst voor thuiszorg…).

Dit debat heeft ook in ruime mate de renovatie van onze gebouwen beïnvloed. Geïnspireerd door concepten van de Boston University, die o.a. voorstelt om verschillende plekken toe te wijzen aan verschillende functies (eten, slapen, werken…), willen we met deze nieuwe architectuur een “centrifugale” dynamiek naar geslaagd en duurzaam herstel ondersteunen.

Onder invloed van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (in 2005 tijdens de Conferentie van Helsinki opgenomen in de “Mental Health Declaration for Europe“) vond een paradigmaverschuiving plaats die het zwaartepunt van de zorg verplaatst van geestesziekte naar geestelijke gezondheid. Hierbij bestrijden hulpverleners niet enkel symptomen, maar helpen zij ook cliënten bij het herwinnen van een zinvol leven binnen de maatschappij.

Geleidelijk aan werd een nieuw zorgmodel ontwikkeld waarbij beroep wordt gedaan op de mogelijkheden van de cliënt (“empowerment”), van zijn familie en van de professionele ondersteuning door ervaringsdeskundigen.

Herstel (“recovery”) is nu duidelijk het doel geworden. In haar keuze voor het model van herstelondersteunende zorg ging de Kliniek Sans Souci dan ook een samenwerking aan met ervaringswerkers.

De recente Hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg (in Brussel-Hoofdstad) bevestigt deze veranderende mentaliteit en wil steunen op georganiseerde zorgnetwerken.

De Kliniek Sans Souci was één van de initiatiefnemers van het Netwerk Norwest. Dit netwerk verenigt alle betrokkenen in de geestelijke gezondheid voor het noordwesten van Brussel.

Ook de oprichting van de Club Norwest  werd in ruime mate door Kliniek Sans Souci gesteund. Dit is een “huis voor iedereen”, een plek waar iedereen welkom is om te praten, te luisteren, te ontmoeten, koffie te drinken, te scrabbelen…

Dit initiatief werd onlangs bekroond met de prijs van de jury van het Centre de Référence en Santé Mentale (CRESAM), op haar 17e editie van de “Reintegration Award ».