nlfr

Stage lopen in kliniek Sans Souci

Wij onderhouden nauwe contacten met universiteiten en hogescholen, in het bijzonder in het kader van de opleiding van artsen, psychologen, verpleegkundigen en paramedici, door o.a. de mogelijkheid te bieden bij ons stage te lopen.

Deze stages worden gewoonlijk georganiseerd op het niveau van de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en het ziekenhuis.
Studenten die autonoom hun stageprogramma bepalen, kunnen een aanvraag tot stage indienen bij :

Voor de studenten psychologie en paramedische beroepen:

Jean-Marc Priels
Directeur Paramedisch Departement
Kliniek Sans Souci
Tentoonstellingslaan 218 – 1090 Jette
Contact : jean-marc.priels@sans-souci.be

Voor de studenten verpleegkunde:

Joëlle Luib
Begeleidingsverpleegkundige
Kliniek Sans Souci
Tentoonstellingslaan 218 – 1090 Jette
Contact : jluib@sans-souci.be