nlfr

De ombudsdienst

Uw rechten en eventuele klachten

Het personeel van het ziekenhuis zal steeds proberen u met de beste zorg te bejegenen. Het blijft evenwel mogelijk dat niet aan al uw verwachtingen is voldaan, en dat u het nodig vindt om een bepaalde vraag, een probleem of een klacht aan te kaarten.

In dat geval, kan u er altijd best met de betrokken persoon over praten. Maar, indien u het moeilijk vindt om die persoon hierover direct aan te spreken of zelf een oplossing te bedenken, dan kan u, steeds beroep doen op de externe ombudsdienst (in het kader van de Wet op de Patiëntenrechten).

U kunt de externe ombudsdienst telefoneren via het gratis nummer 0800 11 046.

De ombudspersoon (of bemiddelaar) is geen personeelslid van het ziekenhuis en heeft bijgevolg een neutrale, onpartijdige positie.

Uw vraag zal er met de nodige aandacht en discretie behandeld worden. De bemiddelaar is steeds tot luisteren bereid en zal samen met u alle mogelijke oplossingen bespreken.

Uw gesprek met de bemiddelaar is vertrouwelijk en de registratie van een aantal gegevens hierover, verloopt volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal in het kader van de behandeling van uw klacht, ook nooit stappen ondernemen zonder uw toestemming.