nlfr

Het Dagziekenhuis

Het Huis aan de Overkant is de thuisbasis van het Dagziekenhuis en het Activiteitencentrum.

Het Dagziekenhuis wil een interface zijn tussen de klassieke hospitalisatie en ambulante opvolging en op die wijze personen met zeer diverse psychische problemen ondersteunen bij hun geleidelijke maatschappelijke re-integratie en herstel.

Het Dagziekenhuis is ook toegankelijk voor cliënten die nooit eerder in het ziekenhuis behandeld werden.

Na een intakegesprek wordt een hospitalisatie van twee of drie dagen per week voorgesteld. Het programma wordt samengesteld in functie van het individuele project van de cliënt, zijn vaardigheden en zijn behoeften. Hiervoor wordt geput uit het geheel van mogelijkheden van het ziekenhuis. Het programma bestaat uit activiteiten zoals ergotherapie, artistieke expressie, verbale expressie, sport, beeldende therapie en activiteiten van het dagelijks leven. Dit biedt mogelijkheden om in groep te werken en anderen te ontmoeten.

Met dit programma wordt gestreefd naar de ondersteuning van maatschappelijke integratie op het gebied van vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en werk.

Ten slotte wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling en de versterking van de interacties met het netwerk van de cliënt.

In de loop van de behandeling wordt dit programma regelmatig samen met de gebruiker geëvalueerd en aangepast.

Overweegt u een partiële dagbehandeling?

Opgelet: de aanvragen tot opname in het dagziekenhuis gebeuren enkel per telefoon op het nummer 02 478 04 33.