nlfr

Aanvraag Opname

U, uw naasten, uw geneesheer wensen een opname voor een oppuntstelling van uw psychische toestand en zorgen.
Click hier

U bent momenteel in behandeling in een zorginstelling en/of wenst gebruik te maken van zorgaanbod op maat.

Cluster nabehandeling voor een middelenafhankelijkheid en/of affectieve problematiek, click hier

Cluster psychosociale rehabilitatie, zelfstandheids- en herstelondersteuning, click hier

U wenst beroep te doen op on dagziekenhuis.
Click hier