nlfr

Het Cluster afhankelijkheidszorg

Wat verstaan we onder afhankelijkheid?

Ook al dekt deze term zeer verschillende situaties, toch lijkt hij ons geschikt om ons doelpubliek te benoemen en te verduidelijken.

Wij specialiseren ons in de geïntegreerde behandeling van cliënten die kampen met een alcohol- en/of “relationele” afhankelijkheid (moeilijkheden bij het omgaan met emoties, gedrags- en relatieproblemen en persoonlijkheidsstoornissen van het type “borderline”).

We trachten de plek tussen twee werelden te vertegenwoordigen, een brug tussen ziekenhuis en maatschappij. Onze interventie zal pas van start gaan wanneer de kritieke fase die gekenmerkt wordt door afhankelijkheidssymptomen voorbij is.

Gedurende de behandeling verblijft u in één van onze afdelingen: de Passerelle of Campuswonen. Deze laatste biedt – nu al ruim 10 jaar in Kliniek Sans Souci – een zeer bijzondere verblijfsvorm, in een kader dat nauw aanleunt bij de buitenwereld maar dat tegelijkertijd de veilige omgeving van het ziekenhuis biedt.

Aan cliënten met een alcohol- en/of relationele afhankelijkheid bieden we innovatieve zorginstrumenten.

Het programma omvat:

  • een gepersonaliseerde aanpak met specifieke workshops gericht op het aanleren van coping-strategieën (dialectische gedragstherapie, mindfulness, therapie voor het beheersen van emoties via media, een specifieke groep omtrent afhankelijkheid,…).
  • momenten van persoonlijke ontwikkeling, van uitwisselingen in peer groups en van gesprekken met naasten.

Herstel is een tijdrovend proces. Met het oog op een goede begeleiding gedurende deze periode, willen we nauw samenwerken met het zorgnetwerk en de naasten van onze cliënten die bij dit proces betrokken zullen worden.

Ons zorgprogramma bestaat uit twee delen: het eerste verblijf en de opvolging op lange termijn.

Het eerste verblijf:

De behandelingsfase omvat een periode van maximum 6 maanden.

  • Gedurende de eerste weken worden de belangrijkste aspecten van de aanwezige problematiek in kaart gebracht. Hiermee zal gedurende de eerste maanden gewerkt worden aan de hand van een concreet zorgplan.
  • Na deze eerste fase van drie tot vier maanden volgt een proefperiode buiten de instelling. Deze duurt één maand en biedt de gelegenheid om de nieuwe verworvenheden te testen en de eventuele moeilijkheden van de externe realiteit het hoofd te bieden.
  • Na evaluatie van deze ervaring kan, indien nodig, een nieuw verblijf van maximaal 8 weken voorzien worden.

De opvolging op lange termijn:

De ervaring leert ons dat herstel tijd en geduld vraagt. Daarom wordt aan de cliënt voorgesteld om met ons contact te houden gedurende zijn hersteltraject, waarvan de duur over het algemeen drie tot vijf jaar bedraagt.
Tijdens die periode wordt therapeutische begeleiding aangeboden onder de vorm van raadplegingen, telefonische ondersteuning en, indien nodig, worden opnames voor evaluatie of bescherming overwogen.
We geven ons ook de kans om “een stap achteruit te zetten” en opnieuw een “eerste verblijf” te organiseren bij een ernstig herval of indien een nieuw element het herstel in gevaar brengt.
Deze begeleiding is uiteraard alleen zinvol indien de cliënt ook kan rekenen op de steun van zijn netwerk en van zijn naasten.
Aan het einde van deze periode kan redelijkerwijs worden verwacht dat de cliënt een meer bevredigende en autonome manier van leven terugvindt.

Voor een opname-aanvraag, click hier