nlfr

De Rotonde

In de Rotonde kunnen mensen terecht voor het op punt stellen van een diagnose, de evaluatie van het ziektebeeld en de opstarting van een behandeling.
De ondersteuning van het medische, familiale, professionele en sociale netwerk van de cliënt en de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis zijn belangrijke pijlers van de persoonlijke begeleiding.
Deze dienst vangt eveneens patiënten op bij herval, wanneer ze voor een korte periode een veilige plek nodig hebben, voor een evaluatie van de zorgnoden of om eventuele lange termijn oplossingen te bedenken.
Dit alles wordt gerealiseerd door een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, een apotheker, sociaal assistenten, een diëtist, kinesitherapeuten en een sportinstructeur.

Voor een opname-aanvraag, click hier