nlfr

Herstel

De missie van de Kliniek Sans Souci is het begeleiden van cliënten op hun weg naar herstel. Herstelondersteunende zorg veronderstelt dat zorgverleners het herstelproces van de cliënt ondersteunen en hierbij familie en naasten betrekken. De cliënt neemt een centrale plaats in en wordt aangemoedigd om te participeren aan de organisatie van zijn zorg. Het werken met ervaringsdeskundigheid en het inzetten van ervaringsdeskundigen waarborgt de participatiecultuur en faciliteert de ondersteuning van herstelprocessen.

Meer lezen