nlfr

Visie, missie, waarden

Visie

Een humane psychiatrie, geopend naar de stad

Psychiatrische symptomen en herhaalde crises laten vaak ernstige sporen na in het leven.

Betekent dit dat men dan alles moet stoppen, dat men volwaardig leven, omgang met familie of vrienden, werk of hobby… moet opgeven?

Wij dromen van een humane psychiatrie, geopend naar de stad; een psychiatrie die zichzelf de middelen en de tijd geeft om nieuwe deuren, nieuwe ruimtes, nieuwe mogelijkheden te openen, om terug hoop te bieden… en om opnieuw een betekenisvol leven op te bouwen, waardig en rijk aan ontdekkingen en momenten van geluk.

Missie

De missie van de Kliniek Sans Souci is cliënten te begeleiden op hun weg naar herstel.

Daartoe engageert zij zich om

  • beroep te doen op de professionele, wetenschappelijke en menselijke competenties van haar personeel
  • de participatie van cliënten en hun naasten, van hun vertegenwoordigers en van ervaringsdeskundigen te activeren
  • interdisciplinariteit en zorg binnen een netwerk te bevorderen
  • de aandacht van de maatschappij te vestigen op belangrijke thema’s als stigma, huisvesting, tewerkstelling, vrije tijd…

Waarden

COMPETENTIE

Men kan niet alles weten, maar binnen zijn vakdomein verdraagt het professionalisme geen leemte. Dit professionalisme wordt gevormd door menselijke ervaring, wetenschappelijke evidentie en onverzettelijkheid aangaande de waarden.

INNOVATIE

Er staat altijd wel iets nieuws op stapel in de Kliniek Sans Souci. Creativiteit en verbeeldingskracht worden dagelijks uitgedaagd: we gaan ervoor, we testen (het beschut wonen, het Activiteitencentrum, het Campuswonen, ervaringswerk, de Club Norwest, …) en indien het “werkt” worden ook subsidies gezocht.

Het volgende initiatief? Een cafetaria als geen andere, omdat deze door de gebruikers zelf wordt gerund.

De Kliniek Sans Souci wil ook voortdurend haar therapeutisch project verder uitdiepen: de gedurfde renovatie, op maat van het originele instellingsproject en van de bedrijfsvisie, illustreert dit.

Met haar strategische keuzes beoogt ze de verdere ontwikkeling van een moderne en humane psychiatrie.

OPENHEID

Zorg dragen voor een klimaat van verbondenheid en vertrouwen is onze dagelijkse betrachting. Openheid en welwillendheid verenen de eis naar kwaliteitszorg met het begrip voor de kwetsbaarheid van de patiënten en de erkenning van hun krachten en hun vermogen om in de maatschappij te leven.

SAMENWERKING

De dialoog en de formulering van persoonlijke of in team ontwikkelde standpunten liggen aan de grondslag van de ontwikkeling van het instellingsproject.

Overleg en samenwerking vormen de noodzakelijke basis voor de zorgmodellen en voor de ontwikkeling van collectieve projecten die door het Directiecomité gesteund en door de Raad van Bestuur gevalideerd worden.

PERSOONLIJK ENGAGEMENT

Dag in dag uit zien we het enthousiasme en de passie van onze medewerkers die zich, elk op zijn niveau, vastberaden en met de nodige soepelheid inzetten om hun eigen potentieel te ontwikkelen en beroep te doen op dat van collega’s.

Met overtuiging en volharding, doch bescheiden, draagt iedereen, waar hij ook is, voortdurend bij aan de bevordering en de handhaving van de waarden en de keuzes van de kliniek.